Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

 

Türkçe öğretimi dünya çapında hızla gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin ve ilerlemenin yaşanmasında TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların çalışmaları önemlidir. Bu çalışmamda yabancı dil öğretimini esas alarak 28 tane etkinlik geliştirdim. Etkinliklerin sadece yabancı dil olarak Türkçe öğretimi olarak algılanmamasını tavsiye ederim. Etkinliklerde küçük değişiklikler yaparak derslerimizde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bu etkinliklerde öğrencilerin temel dil becerileri olarak okuma, yazma, dinleme, konuşma yetilerinin geliştirilmesine katkı sunuluyor. Ayrıca temel dil becerilerine ek olarak dil bilgisi etkinlikleri de yer alıyor. İyi çalışmalar diliyorum.TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘ÇEK TORBADAN ÇEK’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciler birbirlerini tanıma ve tanıtma amaçlı metin yazarlar ve bu metinleri okuyarak becerilerini geliştirirler.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A1
SÜREÇ:

 •  Öğretmen nasıl tanışıldığını hatırlatarak, öğrencilerin birbirlerini tanıma amaçlı sordukları sorulara verdikleri cevapları göz önünde bulundurarak kendilerini tanıtan bir yazı yazmalarını ister.(Metin 5-6 cümleden oluşan kısa bir metin olmalıdır.)
 • Öğretmen yeterli süreyi tanıdıktan sonra tüm öğrencilerin yazdıkları metinler bir torbanın içerisinde toplar.
 • Kura yoluyla seçilen öğrenci bu torbadan çektiği metni okumaya başlar. Metni okunan kişi ayağa kalkar ve adını, soyadını, nereli olduğunu söyleyip, bir metin çekmek üzere tahtaya gelir.(Tüm öğrenciler bitene kadar devam edilir.)

 

NOT:Bu etkinliğin kazanımları arasında birden fazla dil becerisi bulunmaktadır.Lakin burada okuma becerisine odaklandım.Metin oluşturma yazma becerisini,metni seslendirme okuma becerisini, okunan metinle beraber ayağa kalkan öğrenci dinleme becerisini geliştirmiş olur.

TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘BOŞLUĞU DOLDURALIM ŞİİRİ TAMAMLAYALIM’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrencilerin şiiri boşlukları doldurarak şiiri tamamlaması ve tanışmanın kültürümüzdeki önemini anlaması amacı taşır.
SÜRE: 30 dk
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen önceden hazırladığı bir video veya ses kaydıyla derse gelir.
 • Şiirin bir bölümünün yazılı olduğu kâğıt öğrencilere dağıtılır.
 • Şiirin videosu veya ses kaydı öğretmenin istediği kısma kadar dinletilir.(Bu kısım öğrencilere dağıtılan kâğıttaki kadardır.)
 • Şiirde bazı yazılmamış boşlukları dinleme ile birlikte doldurmaları istenir.

NOT:Şiir aşağıda verilmiştir.Öğrenciler A1 kurunda olduğu için büyük punktolarla yazılmıştır.

 

GELİN TANIŞ OLALIM

Gelin ……… olalım,

İşi kolay kılalım.

Sevelim, sevilelim

………kimseye kalmaz

Ben gelmedim …….. için,

Benim işim sevi için.

…….un evi gönüllerdir,

………ler yapmaya geldim.

 

 

KAYNAKÇA:

YUNUS EMRE ŞİİRLERİ YÜZ TEMEL ESER

ŞİİRİN LİNKİ: https://www.youtube.com/watch?v=wrJ2T8OCH-c

(1:30-2:03 ARASI DİNLETİLECEKTİR)

 

 

TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘GELİN TANIŞ OLALIM’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciye kendini tanıtmayı öğretmektir.
SÜRE: 30 dk
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sınıfa gelirken kukla eldiven getirir.
 • Öğretmen elindeki kukla eldiveni oynatarak konuşturur.Sınıfa dönerek tanışma sırasında olabilecek diyaloglardan birini gösterir.
 • Daha sonra bir öğrenciyi seçerek aynı diyaloğu beraber seslendirirler.Öğrencinin takıldığı kısım olursa ‘‘ne söylersem aynısını söyle’’ uyarısında bulunur.Öğrenci kelimelerin anlamını, nerede kullanıldığını teorik olarak bilmeyebilir fakat uygulama sırasında kelimeleri konuşma yoluyla kavrar.Tıpkı ana dilini öğrenirken yaptığı gibi.

 

TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘BENİM KARAKTERİM-BENİM DİYALOĞUM’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrencinin hayal gücüyle oluşturduğu karakterle tanınmış bir kişiyle tanışmasında yaşadığı varsayılan konuşmayı kâğıda dökmektir.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen öğrencilerden en çok tanışmak istediği sanatçıyı/futbolcuyu/bilim insanıyla karşılaştıklarını hayal etmesini ister.
 • Öğrencilere konuşma diyaloglarının yazıldığı kartlar verilir. Kartlar açık renkli fon kartonların üzerine yazılıdır. İlk sütunda sorular bulunur, alt sütunda boş cevap kısımları bulunur. Cevap kısımları boş bırakılır.
 • Öğrencilerden bu boş olan yerlere cevapların yazılması istenir. Bütün cevapları dolduran öğrencilerden birbirleriyle değiştirmeleri istenir.
 • Değiştirdikleri sıra arkadaşlarıyla o diyaloğu canlandırmaları istenir. Yani öğrenciler o ünlü kişiyi taklit etmiş olurlar.
 • Etkinlik sayesinde öğrenciler birçok tanınmış kişiyi Türkçe diyalogları okuyarak hakkında bilgi sahibi olacaktır.

·       NOT:SORULAR AŞAĞIDAKİ GİBİ OLABİLİR.BU SORULAR A1 SEVİYESİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETEN KİTAPLARDAKİ GİBİDİR.

 

SORULAR

1.)Merhaba benim adım …………Senin adın ne?

2.)Tanıştığıma memnun oldum…….

3.)Nerelisin?

4.)Kaç yaşındasın?

5.)Evli misin bekar mısın?

6.)Kaç kardeşsiniz?

TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: DOSTLUK
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciler birbirlerini tanıma ve tanıtma amaçlı metin yazarlar ve bu metinleri okuyarak becerilerini geliştirirler.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sınıfa uzun bir metin verir.(Metnin uzun olması A2 kuruna uymayabilir ancak öğrenciler bu metnin farklı kısımlarıyla ilgileneceği için her öğrenciye kısa bölümler düşecek.)
 • Sınıf gruplara ayrılır. Her gruba metnin farklı bir bölümü okutulur.
 • Metnin farklı bölümlerini okuyan öğrenciler diğer arkadaşlarını dinler ve not alır.(A öğrencisi B öğrencisini dinlerken not alır, B öğrencisi A öğrencisini dinlerken not alır.)
 • Her gruptan belli sayıda öğrenci grup değiştirir. Gruptaki değişen öğrenciler aynı sayıda olması önemlidir.
 • Yeni oluşan gruplar not aldıkları kısımlardan kendi yorumunu da katarak yeni bir metin oluşturur.
 • Oluşturulan küçük metin grup sözcüsü tarafından okunur.

NOT:Bu etkinlik hem konuşmayı hem yazmayı geliştirecek şekilde hazırlanmıştır.

NOT:SINIFA VERİLECEK OLAN METİN AŞAĞIDADIR.

DOSTLUK 

İskoçya’da yoksul mu yoksul bir çift yaşardı. Fleming’di adı. Günlerden bir
gün tarlada çalışırken bir çığlık duydu. Hemen sesin geldiği yere koştu. Bir
de baktı ki beline kadar bataklığa batmış bir çocuk, kurtulmak için çırpınıp
duruyor. Çocukcağız bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Çiftçi
çocuğu bataklıktan çıkardı ve acili bir ölümden kurtardı. Ertesi gün
Fleming’in evinin önüne gelen gösterişli arabadan şık giyimli bir aristokrat
indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı kendini. ‘‘Oğlumu
kurtardınız, size bunun karşılığını vermek istiyorum’’ dedi. yoksul ve
onurlu
Fleming ‘‘Kabul edemem!’’ diyerek ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıdan
çiftçinin küçük oğlu göründü. ‘‘Bu senin oğlun mu?’’ diye sordu aristokrat.
Çiftçi gururla ‘‘Evet!’’ dedi. Aristokrat devam etti: ‘‘Gel seninle bir
anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer
karakteri babasına benziyorsa ilerde gurur duyacağın bir kişi olur.
‘‘ Bu konuşmalar sonunda Fleming’in oğlu aristokratın desteğinde eğitim
gördü.
Aradan yıllar geçti. Çiftçi Fleming’in oğlu Londra’daki St. Mari’s Hospital
Tip Fakültesi’nden mezun oldu ve tüm dünyaya adini penisilini bulan Sir
Alexander Fleming olarak duyurdu. Bir süre sonra aristokratın oğlu zatürreye
yakalandı. Onu ne mi kurtardı?

Penisilin!

Aristokratın adı: Lord Randolp Churchill.
Oğlunun adı: Sir Winston Churchill.
Kurtaran doktor: Çiftçinin oğlu Sir Alexander Fleming.

Paraya gereksiniminiz yokmuş gibi çalışın.
Hiç acı çekmemiş gibi sevin.
Hiçbir şey beklemeden verin.
Karşılığı nasıl olsa gelecektir.

KAYNAK: http://slideplayer.biz.tr/slide/3153332/

TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘TANI BENİ’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrencinin kendini ifade etmesi, ifade edilen kişiyi tanıması ile dinleme becerisini geliştirmesi.
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sınıftan bir öğrenci seçer ve bir bez yardımıyla gözlerini bağlar.
 • Sınıfta gönüllü öğrenciler, kendilerinin dış görünüşünü, nelerden hoşlandığını ifade eden cümleler kurar.
 • Gözler bağlı olan öğrenci tanıtılan kişiyi bulmaya çalışır. İpucu olmak amaçlı şe şekilde sorular sorabilir:

·       Saçları sarı mı?

·       Gözlerin hangi renk?

·       Çikolata yemeyi sever misin?

·       Gözü bağlı olan öğrenci sık sık değiştirilerek etkinlik devam eder.

NOT:BU ETKİNLİK ÖĞRENCİLERİN BİRBİRLERİNİ YETERİNCE TANIDIKLARINDA YAPILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR ETKİNLİKTİR.

 

TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘GEZELİM GÖRELİM ÖĞRENELİM’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Gezerek gördükleri yerleri usulüne uygun bir şekilde anlatma.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen dersin bir hafta öncesinden öğrencilerin bulundukları şehirde herhangi turistik bir yerini gezmelerini ister. Eğer buna imkan yoksa daha önce gezdikleri veya hakkında bilgi sahibi oldukları, gezmek istedikleri yerler de olabilir.
 • Öğretmen öğrencilere dersin işleneceği gün turistik bir yerin nasıl anlatılacağına dair bilgi verir.(Mimari eserler-yemekleri-gelenek, görenekleri vb.)
 • Her öğrenci teker teker gittikleri veya gitmek istedikleri yeri anlatarak etkinliğe katılır. Bu sayede sadece Türkiye değil dünyanın farklı şehirleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Etkinliğe alternatif olarak dünyanın çeşitli yerlerinden derlenen fotoğrafların oluşturduğu slayt gösterisi de eklenebilir. Öğrenciler içlerinden herhangi bir tanesini seçerek de anlatabilirler.

 

TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: TAMAMLAYALIM
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciler öğretmenin metni okumayı bıraktığı kısımdan itibaren hayal güçlerinin de yardımıyla yeniden kurgulamasıdır.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sınıfa kısa bir hikâye getirir. Öğrencilere hikâye okuyacağını söyler ve okumaya başlar.
 • Öğrencilerden hikâyenin okunduğu sırada not almalarını ister.
 • Öğretmen istediği bir yerde okumayı bırakır.
 • Öğrencilerden notlarından destek alarak metni tamamlamaları istenir. Ortaya birbirinden farklı metinler çıkması beklenir.

·       NOT:HİKÂYENİN ÖNCEDEN OKUNDUĞU BİR SES KAYDI DAHA YARARLI OLABİLECEKTİR.BU SAYEDE TEKRAR OKUNMASINI İSTEYEN ÖĞRENCİLERDE YARARLANABİLİR.

·       NOT:METİN AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

Ağustos Böceği İle Karınca

Eğlenceyi çok seven bir ağustos böceği varmış. Bu ağustos böceği sürekli saz çalar, şarkı söylermiş. Tüm gününü bu şekilde geçirirmiş. Derken güzel, sıcak günler bitmiş, kış gelmiş. Artık havalar çok soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği şarkı söylemez hale gelmiş. Soğuktan çok üşüyormuş ve karnı da çok açıkmış. Ama hiç yiyeceği yokmuş. Çünkü tüm yazı saz çalarak ve şarkı söyleyerek geçirmiş. Kış için hiç hazırlık yapmamış. Ama o bu şekilde eğlenirken küçük komşusu karınca tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği bunu hatırlamış ve aklına karınca komşusundan ödünç istemek gelmiş;

— Karınca komşumdan ödünç yiyecek bir şeyler isteyeyim, hem ne var ağustosta tekrar öderim, demiş.

Ağustos böceği bu düşünce içerisinde karınca komşusunun kapısına gitmiş. Kapıyı çalmış. Karınca açmış kapıyı. Karşısında açlık ve soğuktan perişan olmuş ağustos böceğini görmüş;

— Ne istiyorsun ağustos böceği, demiş.

— Karınca kardeş havalar çok soğudu çok üşüyorum, üstelik karnımda çok aç ama yiyecek hiçbir şeyim yok. Bana ödünç yiyecek bir şeyler verir misin? Söz veriyorum ağustosta borcumu ödeyeceğim sana, demiş ağustos böceği.

KAYNAKÇA:http://www.dersimiz.com/masal/Agustos-Bocegi-Ile-Karinca-Masal-Oku-13158.html

METNİN DEVAMI BURAYA EKLENMEMİŞTİR.KESİLECEK KISIM BURASIDIR.FARKLI HİKÂYELER BURADAN HAREKETLE ÇIKARILABİLİR.

METNİN SES KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇALIŞMA ALANI: DİLBİLGİSİ
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘SIFAT AĞABEY – İSİM KARDEŞ’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciye Türkçe’deki sıfat ve isim ilişkisini öğretmek
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: A2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen önceden hazırladığı kartlarla sınıfa gelir.
 • Kartların üzerinde A1 seviyesindeki bir öğrencinin anlayacağı cümleler bulunur.Bu cümlelerin hepsinde bir sıfat vardır.
 • İki zarf grubu bulunur.Biri ‘ağabey’ diğeri ‘kardeş’
 • Zarfların içinde kartlarda yazılı sıfat ve isimler bulunur.Öğrenciden okuduğu cümlelerin içindeki sıfat ve ondan sonra gelen ismi bulması istenir.
 • Öğretmen önce bir tane kendi yapar sonra öğrenciden ister.
 • Sıfatı bulan öğrenci onun hemen arkasından ismin geldiğini öğrenir.Bunu ağabey-kardeş metaforuyla ilişkilendirir.

·       NOT:ETKİNLİĞİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN ÇİZİM AŞAĞIDADIR.

 

YEŞİL(SIFAT)           ELMA(İSİM)             SAÇ(İSİM)
YAPRAK(İSİM)         BEŞ(SIFAT)                SARI(SIFAT)
NOT(İSİM)                MASA(İSİM)
İYİ(SIFAT)                KIRIK(SIFAT)
ÖĞRETMEN BANA İYİ NOT VERDİ
ALİ KIRIK MASADAN DÜŞTÜ
SARI SAÇLI KIZ ARABAYA BİNDİ
YEŞİL YAPRAK YERE DÜŞÜNCE KAYBOLDU
BEŞ ELMA ALDIM BAHÇEDEN.

 

 

ÇALIŞMA ALANI: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘ŞAPKALI KAHRAMANLAR’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK
SÜRE: 60 DAKİKA
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sınıfa bir metin getirir.
 • Öğrencilerden getirilen metni bir defa okumalarını ister.
 • Metni okuduktan sonra en beğendiği kahramanı öğretmenin masası üzerinde duran şapkalardan bulur.Kendini kahramana benzetir ve içselleştirir.
 • Tahtaya çıkar ve kahramanı canlandırır ve neler yaptıklarını metne bağlı kalarak anlatır.

·       NOT:METİN AŞAĞIDADIR.

SARAY KOMUTANI OLMAK İSTEYEN ALSIN BU ŞAPKAYI

Mavi şapka ile ilgili görsel sonucu

GÜLMEZ YÜZLÜ KADIN OLMAK İSTEYEN ALSIN BU ŞAPKAYI

kırmızı şapka ile ilgili görsel sonucu

KRAL OLMAK İSTEYEN ALSIN BU ŞAPKAYI

yeşil şapka ile ilgili görsel sonucu

GÜLMEZ YÜZLÜ KADIN
Hattuşaş şehri sevinç içinde çalkalanıyordu. Ülkenin en güzel zamanı olan bu yaz gününde şanlı kıral Subbiluliyuma’nın bir oğlu doğmuştu. Hatti milleti doğumu kutlulama için çılgınca eğleniyordu. Kıralın subayları savaş arabalarına binerek, bütün şehirlere bu müjdeyi vermek üzere uçar gibi sürüp gitmişlerdi.
Sarayın bahçesi ileri gelenlerle dolup taşıyordu. Şölen masaları kurulmuş, prensler, rahipler, kumandanlar, vezirler, tüccarlar ve elçiler en güzel yemeklerin başına üşmüşlerdi. Kırala getirilen hediyeler saray kapısına dizilmiş, önüne saray askerleri dikilmişti.
Başkumandan Tutaşil sarayın önünde, masaların arasında dolaşıyor, karışıklık olmasın, gelenler saygılansın diye ardı sıra gelen birkaç subaya buyruklar veriyordu. Kısa boylu, gür ve kıvırcık sakalları, kalın gövdesiyle Tutaşil su katılmamış bir Hatti idi.  Çok eski, yüce bir aileden geliyordu. İlk atası, Hatti devletini kuran Pampa ile birlikte çalışmış, bütün ataları hep kumandan olarak kanlarıyla devlete hizmet etmişlerdi. Çok sert bir adamdı. Kıral uygunsuz bir işi yaptığı zaman bunu kendisine ancak Tutaşil söyliyebilirdi. Yorulmak bilmezdi. Vakit gece yarısına yaklaştığı halde bir an bile oturmamıştı. Arkasında yürüyen genç subaylar yorgunluklarını belli ediyorlar, fakat o daha yeni kalkmış gibi dipdiri, sapsağlam yürüyüp dolaşıyordu.

Bu gece gökte yuvarlak, parlak bir ay vardı. Kıralın oğlu doğdu diye Tanrılar göğü bulutsuz, rüzgarı serin, ayı parlak yapmışlardı. Her iş yolunda gidiyordu. Fakat Tutaşil yine memnun değildi. Zaten onun bir defa bile memnun olduğunu gören yoktu ki…

Şölen masalarının ortasında sarayın muzıka takımı çalıyor, konukları eğlendiriyordu. Başkumandan, subaylardan bir ikisini daha öteye beriye yolladıktan sonra yanında kalan yaveri ile bahçenin uzak yerlerine doğru yürüdü. Ağır ağır ilerliyerek buradaki sık ağaçları gözden geçirmeğe başladı. Karşıda, ağaçların en çok sıklaştığı yerde birisi duruyordu. Yaver eliyle orasını göstererek: “Kumandanım! İlerde birisi var” dedi. Tutaşil gözlerini dikkatle baktıktan sonra omuzlarını silkerek cevap verdi: “Hantilyas olacak. Gel bakalım. Yanına gidip burada ne aradığını soralım”.

Hantilyas, sarayın esrarengiz kadını idi. Yıllardan beri sarayda olduğu halde ne yaptığı, kimin nesi olduğu belli değildi. Şimdiye kadar, onun bir defa bile güldüğünü kimse görmemişti. Çok kimseler adını bilmez, “gülmez yüzlü kadın” diye anarlardı. Yüzüne, gözlerine, saçlarına bakılırsa bir yabancı idi. Başkumandan da onu yabancı olduğu için sevmezdi. Çünkü o Hatti olmayan herkesten tiksinirdi.

Hantilyas, iki kişinin kendisine yaklaştığını duyunca başını çevirip her zamanki elemli gözleriyle acı acı baktı. Bu bakış genç yaverin içinde bir acıma duygusunu kabartmadı değil. Fakat sert huylu Tutaşil böyle düşünmüyordu. İçinde hiçbir yumuşaklık, hiç zayıflık olmayan bir sesle sordu:

– Burada ne arıyorsun? Kalabalığa karışıp eğlensene…

Gülmez yüzlü kadın bu sözlerden şaşalamış gibiydi:

– Eğlenip ne olacak? Ölsem daha iyi.

Tutaşil’in sesinde alay kıvılcımları parladı:

– Ölmek istiyorsan seni alıkoyan yok. Ölümünle Hatti devleti batmaz. Sarayın mahzenlerinde Kıral Murşil çağından kalma fıçılarla zehir olduğunu da biliyorsun. Bundan bir tas içersen dileğine kavuşursun!

Hantilyas cevap vermedi. Âdeti üzre hazin gözlerle karşısındaki iki kişiye baktı. Sonra yavaş yavaş uzaklaşarak kayboldu.

Başkumandan bir zaman onun ardından baktı. Sonra yaverine dönerek öfkeli bir sesle: “Hatti ülkesindeki bütün yabancıları mahzene doldurup ağızlarına zehir akıtmalı… Yarı deli bir Hantilyas’tan ne çıkar” dedi.

 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ-DALKAVUKLAR GECESİ-GÜLMEZ YÜZLÜ KADIN

 

 
TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: GÜZEL İNSANLAR GÜZEL ATLARA BİNİP GİTTİ
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Ünlü yazar Cengiz Aytmatov’u tanıtmak, animasyon içinde Türk kültüründen izler vermek(Selvi Boylum Al yazmalım)
SÜRE: 40 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B1

 

SÜREÇ:

Öğretmen önceden hazırladığı animasyon filmini sınıfta gösterir.

Animasyon filminin içinde :

1.    Cengiz Aytmatov’un yaşamından kesitler

2.    Aytmatov’un eserleri

3.    Cengiz Aytmatov’un yazdığı Selvi Boylum Al Yazmalım eserinin sinemaya uyarladığı filmden kareler

4.    Türk Dünyasına ilişkin görüşleri bulunmaktadır.

 • Öğretmen izledikleri/dinlediklerinden ne öğrendiklerine dair bilgi almak için soru sorar ve cevap alır.
 •  Aytmatov’un yaşamında;

1.    Babasını kaybedişinin nasıl olduğu,

2.    Adının verilişiyle ilgili neler düşündüklerini sorar ve öğrencilerden duygularını aktarmalarını ister.

 • Bu etkinlikte hem konuşma hem dinleme becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır.

NOT:ANİMASYON FİLMİM YOUTUBE KANALIYLA YAYINLANDIĞI İÇİN VİDEO İÇİNDE VİDEOYU AÇMIYOR.AÇILMAYAN VİDEOLARIN LİNKİNİ SIRASIYLA YAZDIM.ANİMASYONU YAPTIĞIM POWTOON PROGRAMININ AZİZLİĞİNE UĞRADIM.

 

1.    SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM KISMI İÇİN TIKLAYINIZ.

2.    TÜRK DÜNYASI KISMI İÇİN TIKLAYINIZ.

3.    ANİMASYON FİLMİNİN İNTERNETTEKİ YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.(SİZE GÖNDERDİĞİM VİDEO)

DİL BECERİSİ: KONUŞMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘BEN OLSAYDIM’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLARI ANLATMAK
SÜRE: 45 DAKİKA
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B1

 

SÜREÇ:

 •  Öğretmen insanın günlük hayatta karşılaşabileceği durumları anlatan bir slayt gösterisi hazırlayıp sınıfta izletir.

Bu gösterinin içinde farklı durumları anlatan resimler ve kavramlar bulunur.Bu kavramlar şöyle sıralanabilir:

1.    Mülteci olmak

2.    Zengin olmak

3.    Öğrenci olmak

4.    Parasız kalmak

5.    Engelli olmak

 •  Öğrenciler bu durumlardan istediği birini seçerek sınıfın önünde ‘’ Ben olsam nasıl olurdu?’’ sorusunun cevabını canlandırırlar.
TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: BORALTAN TÜRKÜSÜ
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Türkünün hissettirdiği duyguları yazma
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen yaşanmış bir olay üzerine bestelenmiş bir türküyü dinletir ve olayı anlatır.(BORALTAN TÜRKÜSÜ)

Sonra öğrenciden bu türkünün kendisinde hissettirdiği duyguları yazmasını ister.

 •  Öğretmen yazılan yazıyı okur ve neden böyle düşündüğünü sorarak, öğrencinin düşüncelerini bir de sözlü olarak ifade etmesini ister.
 • Türküdeki sorunun yaşanmadan önce nasıl çözülebileceğine dair fikir üretilir.(Beyin Fırtınası)

NOT:DİNLETİLECEK TÜRKÜ AŞAĞIDAKİ LİNKTEDİR.

 

BORALTAN TÜRKÜSÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇALIŞMA ALANI: DİL BİLGİSİ
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘FİİLİMSİLER’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrenciye Türkçe’deki fiilimsileri öğretmek
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B1
Nöbetçi Öğretmen
…Çocukların çantalarını alıp okula gellerini izlemek insana ayrı bir huzur veriyor. Kimisi telaşlı, kimisi neşeli; koşan, yavaş yavaş yürüyen, heyecandan önüne bakamayan çocuklar. Okul kapısından girer girmez doğruca sınıfa yönelen ya da okula gelince okul önünde bekleyen çocuklar. Her biri ayrı bir dünya. Hele de ders sonrası teneffüs zili çaldığında bu dünya ayrı bir şekle bürünür. Sınıftan birden savaşa gidercesine koşan çocuklar var. Sağa sola bakmaksızın dışarı koşan çocuklar. Gelecek günlerimizin büyük insanları bunlar. Bunlara söyleyecek hiç kötü bir sözümüz yok. Neden mi? Onlar ki bilgiye susamış, kendilerini biz öğretmenlere teslim etmiş insanlar. İnsanlar diyorum; çünkü zaman geçtikçe, gelecekte nasıl insanların ülkemizi yönetmesini istiyorsak işte şimdi onların temellerini beraber attığımız insanlar. Şimdi durmak zamanı değil, hep beraber, kol kola olarak cehaletle savaş zamanı.
İsim fiiller: gellerini, izlemek, gelecekte, durmak , yönetmesini
Sıfat fiiller: koşan, yürüyen, bakamayan, yönelen, bekleyen, koşan, koşan, Gelecek söyleyecek etmiş, attığımız
Zarf fiiller: alıp, girer girmez, gelince, çaldığında , gidercesine ,bakmaksızın, geçtikçe, olarak__________________
  KAYNAKÇA: http://www.turkcesinifi.com/fiilimsileri-bulma-calismasi-t2317.html?s=3fd80b969ce6c99f80027d95ef679443&  
SÜREÇ:

 •  Sınıfa kısa bir metin getirilir. Fiilimsiler hakkında bilgi verilir.
 • Öğretmen metin okunmadan önce öğrencilerden not almalarını ister. Fiilimsilerin geçtiği yerler not alınır.
 •  Öğretmen tek tek tüm öğrencilerin notlarına göz atar.
 •  Eğer yapamayan öğrenciyi görürse bir örnek gösterir sonra ondan yapmasını bekler.
 •  Her öğrenci yanındaki arkadaşıyla yardımlaşabilir.

NOT : METİN AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

 

 

 

DİL BECERİSİ: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘MESLEĞİN HANGİSİ’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: MESLEKLERİ TÜRKÇE TANITMAK
SÜRE: 40 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B2

 

SÜREÇ:

 •  Öğrenciler dersten önce mesleklerle ilgili araştırma yaparlar.(Her öğrenciye farklı meslek gelecek şekilde hazırlanır.)
 •  Her öğrenci mesleği ile ilgili canlandırma yaparken değişik figürler kullanır.(Hemşire olan sus işareti yapar gibi.)
 • ·Öğrenciler mesleği daha iyi anlamak için bazı sorular sorabilirler. Örneğin;

1.  Güvenliği sağlayabilir mi?

2.  Makyaj yapabilir mi?

3.  İyi yemek yapar mı?

4.  Araba kullanır mı?

 •  Öğrenciler mesleği doğru tahmin ettiklerinde mesleği canlandıran öğrenci o meslekle ilgili topladığı bilgileri okur.
 • Etkinlik tüm öğrencilerin metinleri okumasına kadar devam eder. Böylece farklı meslekleri eğlenerek öğrenirler.

 

 

TEMEL DİL BECERİSİ: KONUŞMA
ETKİNLİĞİN ADI: NASIL BİLİRSİNİZ?
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Sıfatları kullanarak örnek nesneleri, kavramları, duyguları tanıtmak.
SÜRE: 40 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen sıfatlar konusunu şöyle bir anlatır.
 • Öğretmen etkinliği tetikleyici durumundadır. Başlangıç örneğini verip kenara çekilir.

1.    ÖĞRETMEN:Ali bu kalem nasıl?

2.    ALİ:Bu kalem güzel bu kalem mavi…….

3.    Ali:Tanya bu fotoğraf nasıl?

4.    TANYA:Bu fotoğraf……..

 •  Öğrenciler sırayla özellikler, sıfatlar söyler.
 •   Öğretmen kurallarda değişikliğe gider ve bir defa kullanılan sıfatı tekrar kullanan kişinin oyun dışı kalacağını açıklar.
 •   Bu etkinlik sayesinde sıfatlar konusu pekiştirilmiş olacaktır.

 

 

TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘MEKTUP YAZMA’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrencinin mektup tekniğiyle yazma becerisini geliştirmek
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B2
SÜREÇ:

 •  Öğrencilere nasıl mektup yazılacağı hakkında bilgi verilir.
 •  Farklı durumlar verilir ve öğrencilerden mektup yazmalarını ister. Örneğin;

1.    TANYA: Memleketinden uzakta ve sevgilisini özleyen birinin yerine koyup mektup yaz.

2.    Jack: Yurtdışında suçsuz yere hapse girdin. En yakın arkadaşına durumu anlatan bir mektup yaz.

 •  Öğretmen ders çıkışında mektuplarını okulun adresine göndermelerini ister. Gelen mektuplar değerlendirilir ve geribildirim verilir.

 

ÇALIŞMA ALANI: DİL BİLGİSİ
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘DOĞRU MU YANLIŞ MI?’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Metindeki yanlış yazılan bağlaçlar, yanlış yazılan kelimeler bulunup düzeltilir.
SÜRE: 45 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: B2

 

SÜREÇ:

 •   Öğretmen derste bağlaçlar konusunu işler.
 •  Önceden A4 kâğıdında hazırlanan fotokopi öğrencilere dağıtılır.
 •  Öğrenciler metindeki kullanımların hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu bulur, yanlışları düzeltir.
 •  Öğrencinin zorlandığı yerde öğretmen zorlandığı cümleden bağımsız olarak başka bir örnek üzerinden anlatır.

NOT:Etkinlik kâğıdı aşağıdaki gibidir.

 

KİTAPLARDAKİ DOSTLARIM

 

 

Ya bizimle geleceksin ya da evde kalacaksın…(D  ) Bu son sözde onun hoşuna gitmemişti...(Y)Çünkü emri vakiden hiç hoşlanmazdı…İkisinide yapmayacaktı ama başka çaresi de yoktu...(Y)Sözünü bile söylemeden ağlamaya başladı…Meğer bir dokun bin ah işit kıvamındaymış…Madem annesi böyle istedi , onlarla gidecekti ; ama yüzünü de asmaya devam edecekti…(D)Evde kalıp kitap okumak istiyordu, zira gideceği yeni komşunun çocuklarıyla tanışmak istemiyorduki…(Y)Hem kitapların da bir sürü arkadaşı vardı onun…(Y)Yoksa annesi bilmiyor muydu onun kitaplarındaki dostlarını..Bilse belki bu kadar ısrarcı olmazdı.Oysaki o annesini hiç kırmak istemezdi(D) , lakin onun şu despot tavırları yok muydu ?

Kaynak: http://www.edebiyatfatihi.net/(TIKLAYINIZ)

 

 

 

DİL BECERİSİ: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘VATAN YAHUT SİLİSTRE-NAMIK KEMAL’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: KELİME HAZİNESİ VE OKUMAYI GELİŞTİRMEK
SÜRE: 45 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır.
 •  Her gruba aynı eserin tamamını okumalarını yalnız bir bölümüne odaklanmalarını ister. Her gruba odaklanmaları için farklı bir bölüm verir.
 • Grup üyelerinin çeşitli görevleri bulunur. Biri sözcü olurken biri kelime avcısı olur.(Okuma çemberindeki görevler)
 •  Grup üyeleri aralarında fikir alışverişi yaparak kitabın analizini yaparlar. Sonunda bir değerlendirme metni yazarlar.
 •  Her gruptaki aynı görevi yapanlar birbirleriyle yarışmaya girerler.(Örneğin kelime avcıları birbirlerine kitap içerisindeki kelimelerin anlamlarını sorar.)

·       NOT: ETKİNLİK KİTABIN TAMAMINI KAPSADIĞI İÇİN BURAYA ALAMAYACAĞIM.VATAN YAHUT SİLİSTRE KİTABININ C1 KURU İÇİN UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.

 

 

 

TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: NE HİSSEDİYORSUN?
İŞLENECEK DERSİN AMACI: KONUŞMALARDAKİ DUYGULARI SEZEBİLME YETENEĞİNİ GELİŞTİRMEK
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C1

 

SÜREÇ:

 •   Etkinlikte temel iş öğretmene düşer. Öğretmen bazı metinlerden ya da film repliklerinden hareketle derleme bir ses kaydı oluşturur.(Video olmamalı, öğrenci izlerken duyguyu anlayabilir)
 • Ses kaydında örnek olaylardan yararlanmak gerçekliği arttırabilir.

·         Ses kaydında şunlar olabilir:

1.      Annesini kaybeden bir çocuğun feryadı

2.      Şampiyon olan takımın okuduğu marş

3.      Haksız yere işten atılan birinin serzenişi

 •  Öğrenci bu duyguları bilirse aynı hisleri farklı bir örnek üzerinden canlandırması istenir.
 • Sınıf tarafından en iyi canlandırmayı yapan ödüllendirir.(sinema ödülü olabilir mesela)

 

 

DİL BECERİSİ: KONUŞMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘ATALAR NE DEMİŞ?’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Kültür aktarımını sağlama, atasözlerinden anlam çıkarma
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C1

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen verdiği kâğıttaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştirmesini ister. Yanlış yaparsa aynı anlama gelen başka bir atasözüyle başka bir örnek gösterir.
 • Sonra öğrenci tekrar takıldığı yerden devam eder. Etkinlik bitiminde öğretmen tüm kâğıtları toplar ve kontrol eder. Geribildirim verir.

·       NOT:ETKNİLİK KÂĞIDI AŞAĞIDADIR.

 

a.)Damlaya damlaya göl olur 1.Kötü bir işin başlangıcı her şeyin kötü olacağını anlatır.
b.)Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 2.Yaşamak için yemek gerekir.
c.)Aç ayı oynamaz. 3.İnsan kötü durumlara dayanmasını bilmelidir.
d.)Balık baştan kokar. 4. Komşular evden daha önemlidir, komşular kötü ise, aldığın ev çok güzel de olsa, rahat edemezsin
e.)Başa gelen çekilir. 5.Küçük şeyler birikerek büyük varlıklar olur.
f.)Can boğazdan gelir. 6.Emeğinden yararlandıklarınıza iyi bakın ki çalışmayı sürdürsün.
g.)Ev alma komşu al. 7. İnsan, sevdiği kimse ya da iş yüzünden gelecek sıkıntılara dayanır.
ğ.)Gülü seven dikenine katlanır. 8. Zorluğa alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez.
DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘BROŞÜR HAZIRLIYORUZ’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek ve gündemdeki konulara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C1

 

SÜREÇ:

 •   Öğretmen sınıfı beş gruba ayırır. Her gruba farklı konular verir.
 •  Bu konular şöyle sıralanabilir:

1.    Eğitimde teknoloji

2.    Küresel ısınma

3.    Toplumda kadın

4.    Türk kültürü

5.    Dünya barışı

 •  Her grup kendi içinde fikir alışverişi, beyin fırtınası yaparak ortaya bir ürün çıkarır, broşür hazırlar.
 •  İstisna olmaksızın her grubun çalışması sınıf panosunda yer alır.
ÇALIŞMA ALANI: DİL BİLGİSİ
ETKİNLİĞİN ADI: ŞARKILARLA DİLBİLGİSİ
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Dil bilgisi konularını eğlenceli bir şekilde pekiştirmek
SÜRE: 30 Dakika
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C1

 

SÜREÇ:

 •  Öğretmen öğrencilere ödev olarak dil bilgisi kurallarını, kuralları örneklerle anlatan bir şarkı bestelemelerini ister.
 •  Öğretmen ödevin daha iyi anlaşılması için şu videoyu izletir:

·       Video için TIKLAYINIZ.

 • Bir sonraki derste öğrenciler çektikleri videolarla sınıfta şarkılarını söylerler.
DİL BECERİSİ: OKUMA
ETKİNLİĞİN ADI: ŞİİR YARIŞMASI
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Şiir okurken ses tonuna dikkat ederek okuma becerisini geliştirmek
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C2

 

SÜREÇ:

 •  Öğretmen öğrencilerden derse gelemeden önce ister ezbere okumaları isterse kâğıttan okumalarını ister.
 • Sınıf içerisinde bir jüri grubu oluşturur. Bu gruba öğretmen de dâhildir.
 •  Öğretmen önceden hazırladığı değerlendirme ölçeğine göre tüm jüri üyeleriyle beraber yarışmayı sonuçlandırır. Başarılı olana Necip Fazıl’dan, Nazım Hikmet’ten veya Atilla İlhan’dan bir şiir kitabı hediye edilebilir.

·       Değerlendirme ölçeğinde olabilecek ölçütler:

1.    Kelimelerin söyleniş biçimi

2.    Ses tonunun iyi ayarlanması

3.    Jest ve mimiklerin kullanılması

4.    Şiiri doğru, hatasız okuması

5.    Şiirin duygusunu verebilme

 

 

TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘AŞURE GİBİ OL’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Türk kültürünü tanıtmak, dinleme becerilerini geliştirmek
SÜRE: 45 dk
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C2

 

SÜREÇ:

 •   Öğretmen sınıfa bir diziden (Yedi Güzel Adam)  kesit izletir.(Aşurenin anlatıldığı bölüm)
 • Öğrencilerden videoyu izlerken geçen ifadeleri not almalarını ister.
 •  Not alınan ifadeleri sınıf ortamında tüm öğrencilerin katılımıyla tartışılır.
 •  Video için TIKLAYINIZ
TEMEL DİL BECERİSİ: DİNLEME
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘FAYDALI MI ZARARLI MI?’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Grupların birbirlerini dinleyip ,karşı fikir üretmesi ve bu fikirleri savunmaları amaçlanır.
SÜRE: 45 dk
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C2

 

SÜREÇ:

 • Öğretmen beşer kişiden oluşan iki grup oluşturur.
 •  Birinci grup teknolojinin yararlı olduğunu savunur.
 •  İkinci grup ise teknolojinin zararlı olduğunu savunacaktır.
 •  Bu iki grup dışında kalan öğrenciler ise değerlendirme yapacak olanlardır.
 •  Değerlendirme açık oylama yöntemiyle beğenilen grup için sağ elin havaya kaldırılmasıyla yapılacaktır.
 • Öğretmen münazarayı yöneten başkan görevindedir.
 •  Her grup üyesi karşıdaki rakibinin görüşünü çürütmeye, yeni bir görüşle karşılık vermeye çalışır.

 

DİL BECERİSİ: YAZMA
ETKİNLİĞİN ADI: ‘‘BİZİM HİKÂYEMİZ’’
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir hikâye yazarak becerilerini geliştirmeleri sağlamak
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C2

 

SÜREÇ:

 •   Öğretmen sınıfı gruplara ayırmadan önce başından geçen bir olayı hikaye tarzında anlatır.
 • Her gruba yaşanmış veya yaşanması mümkün olabilecek bir hikaye yazmaları için başlangıç cümleleri verir.
 • Öğrenciler grup halinde çalışarak ortaya bir ürün çıkarır.(Her öğrencinin en az iki paragraf yazmalarını istiyorum)
 •  Her grubun hikayesi birleştirerek küçük bir kitap haline getirilebilir.(YTÜ’de yemekhanedeki fotokopicinin yaptığı gibi)
ÇALIŞMA ALANI: DİL BİLGİSİ
ETKİNLİĞİN ADI: PARÇALARI BİRLEŞTİR GRUPLARI OLUŞTUR
İŞLENECEK DERSİN AMACI: Dilbilgisi konularını pekiştirmektir.
SÜRE: 1 DERS SAATİ
ETKİNLİĞİN SEVİYESİ: C2

 

SÜREÇ:

 •   Öğrenciler gazete, dergi vb. yazılar bulup sınıfa getirir.
 •  Yazılardaki hataları, sıfatları, isimleri, fiilimsileri vs. gruplandırır.
 • Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem gündemdeki olayları takip etmiş olurlar hem de dil bilgisini tekrar ederek pekiştirmiş olurlar.

 

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz