Eğitimde Cinsiyetçilik

İster gelişmiş olsun, ister az gelişmiş neredeyse tüm dünya toplumlarında kadın ikincil bir role sahip kılınmış, ev kadını, anne gibi cinsel rol kalıplarına sokulmuştur. Kadına toplum tarafından empoze edilen kalıp roller birçok araştırma tarafından da ortaya konulmuştur. Devletlerin toplumsallaşma süreçlerinde kadın-erkek ayrımı daha da belirgin hale gelmiştir. Kadının işlevi gerek kendi gözünde gerekse toplum içinde ev işlerini yapmak biçiminde algılanmaktadır.

Kadın ve erkeklerin toplum tarafından kalıplar halinde sunulan özelliklerine göre ayrılmış bir eğitim sisteminde kızların payına düşen eğitim ikinci sınıf bir eğitim olmaktadır. Kız Teknik eğitim gibi cinsiyete yönelik okullar kadınlara ev hanımı, anne, eş gibi kalıplar dayatılmasına, toplum içinde ikinci sınıf insan muamelesi görmeyi kabullendirmeye hizmet eder.  Kız Teknik eğitimlerinde daha az yetenekli, kadınlarımıza eş ve anne rollerini dayatmaya programlı öğretmenler ile sulandırılmış Erkek Teknik eğitim sunulmaktadır.

egitimdecinsiyetçilik1

Kadın-erkek ayrımı ve onun eğitim sistemine yansımaları söz konusu olduğunda en önemli konulardan birisi de “karma eğitim” konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi 1827 yılında karma eğitimi hedef alan bir öneri hazırlamış, zamanın Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, o ders yılında bütün ortaokullarda karma eğitim uygulaması kararını vermiştir. Alınan sonuçların cesaret verici olmasıyla liselerde de karma eğitim uygulanmaya başlamıştır. Böylece Tanzimat’tan beri sürdürülen kız öğ­renciler için ayrı okul açma geleneği bırakılmış, kız ve erkek öğrencilerin bir arada okuma ilkesi orta öğretimin her iki kademesi içinde benimsenmiştir. Türkiye’de cumhuriyetle birlikte karma eğitim bir ilke olarak benimsenmiş olması cinsiyet ayrımının azaltılması açısından bir aşama olarak kabul edilebilir ancak günümüzde hala devam etmekte olan cinsiyetçi okulculuk pek son bulacağa benzemiyor

egitimdecinsiyetçilik2

Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim eşitliğinin sağlanması ancak kadın ve erkeklerin karma eğitim sistemiyle mümkün olabilecektir. Karma eğitim ile kadın-erkek arasında tüm engellerin baştan kaldırılabileceğini düşünülmekteyim. Daha eşit bir dünya dileğiyle…

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz