Özel Yetenekliler ve Yaratıcılık

“Büyük zekâlar sıradan beyinler tarafından engellenmiştir” Einstein

21.yy’da yetişmiş insan gücü ülkelerin teknoloji ve bilim yarışında çok önemli bir hale gelmiş durumdadır. Teknoloji ve bilimi geliştirecek olan kişiler belirli bir zekâ seviyesinin üzerindeki Özel yetenekli bireylerdir. Bu nedenden dolayı üstün kişilerin ve kadroların yetişmesi ülkeler için elzemdir.
Alttaki infografikte gördüğümüz gibi IQ puanları grafiğinde 90 IQ puanı altı bireylerin %49,77 olduğu görülmektedir. Normal ve normalüstü, özel yetenekli ve çok özel yetenekli bireylerin IQ puanına geldiğimizde bu gurubun da %49,77 olduğu görülmektedir. Grafiğe göre Özel yetenekli bireyler ülkemiz nüfusunun %2-3 ünü oluşturmaktadır.3-18 yaş arası 18.750.000 çocuk olduğunu varsayarsak ülkemizdeki 130 ve üzeri IQ puanına sahip 375.000 veya 562.500 çocuğun olduğunu göreceğiz.

Özel yetenekli bireyi tanımlarsak; “Zihinsel yeteneklerinin ya da zekâlarının birden çoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizil güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve başladığı işi tamamlama, üstesinden gelme de yüksek görev anlayışı bulunanlara özel yetenekli birey denir.”

Tanımdan da anlayacağımız gibi özel yetenekli bireylerin yaratıcılık yanı olan, performansı yüksek, yüksek görev anlayışına sahip kişiler olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu özellikler bu kişileri özel yetenekli kılmaktadır. Tam burada neden özel yetenek dediğimizi açıklayalım. Daha önceki yıllarda bu bireylere üstün zekâ ya da üstün yetenek deniliyordu.15 Ocak 2013 tarihinde aynı kavrama karşılık gelmek üzere daha az kategorize edici olarak ‘özel yetenek’ kavramı tercih edilmiştir. MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilgili grup başkanlığının adı da ‘Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı’ şeklinde düzenlenmiştir.

2013-2017 Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı’ nda yer alan özel yetenek kavramı; Genel zihinsel yetenek, Özel akademik yetenek, Dil, Matematik, Fen bilimleri, Sosyal bilimleri, Liderlik, Yaratıcılık, Görsel ve İşitsel sanatlar, Psiko-motor becerileri alanlarını kapsamaktadır.

Ülkemiz için sürekli kendini yenileyen, yetişmiş, nitelikli, farklılıklarını sergilemekten çekinmeyen bireylerden meydana gelen bir nesil yetiştirmenin gerekliliği açık bir şekilde görülmektedir. Özel yetenekli bireylere, yeteneklerini geliştirme, kendilerini gerçekleştirme imkânı verilmediği takdirde bu kişilerin potansiyel enerjilerini gayrimeşru ve illegal zeminlerde tüketme riski taşırlar. Hazırbulunuşluk düzeylerine uygun eğitim fırsatları sunulmaması halinde de çabuk sıkılırlar. Kolay öğrenmenin verdiği rehavete kapılma ve bir müddet sonra başarısızlığa düşme tehlikeleri ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir.

Okul içinde ve okul dışındaki uygun eğitim ortamlarında yetişmiş uzman personel ve geliştirilmiş programlar ile bireysel farklılıkları saygıyla karşılanırsa, kendileri ve çevresi ile barışık olmalarının sağlanırsa, kendileri gibi farklı yetenekleri, ilgi ve özellikleri olan yaşıtları ile çalışmaları sağlanırsa, projeler üretmeleri halinde, onların zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sorunlar yaşamaları engellenmiş; mutlu bireyler olarak yetilerini insanlık için değerlendirip kullanan bireyler haline gelmeleri sağlanmış olacaktır.

Özel yetenekli bireyin yaratıcılık yanı güçlü olduğu için yeni bir şeyler üretme arzusunu bu bireylerden almamamız gerekiyor. Özel yetenekli bireyleri toplum olarak kazanıp onları ilgi, yetenek ve istidatlarına kanalize etmeliyiz. Eğer bu yeteneklerimizi kaybedersek Bilim ve Teknoloji çağını ıskalamakta olan bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz.

yaratıcılık

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz