MEB Eğitim – Öğretim Müfredatını Güncelledi! Eklenen ve Kaldırılan Konular…

 

 


MEB Eğitim-Öğretim Müfredatını Güncelledi! İşte Kaldırılan ve Eklenen Konular… Milli Eğitim Bakanlığı, lise kademesinde okutulan 110 ders kitabından 95’ini inceleyerek güncelleme yaptı, güncellenen kitaplar 2016-2017 öğrencilere verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise kademesinde okutulan 110 ders kitabından 95’ini inceledi. Güncellenen kitaplar, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kullanılacak.  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ders kitaplarının niteliğini artırmak için yürütülen çalışma kapsamında, mevcut programlara göre hazırlanan ve liselerde okutulan ders kitapları bütüncül bir bakış açısıyla, Anayasa ile yasalara uygunluk, içeriğinin bilimsel ve dil yeterliliği, görsel-tasarım açısından yeterlilik, tarihsel, kültürel, dini ve milli hassasiyetler bağlamında incelendi.Çalışma kapsamında, öğretmenler, akademisyenler, yazar ve görsel tasarımcıların katılımıyla çalıştaylar da düzenlendi. Bu kapsamda, lise kademesinde 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflarda 2015-2016 eğitim öğretim yılında okutulan 110 kitabın incelenmesi kararlaştırıldı. Üç ay önce başlatılan çalışma çerçevesinde 52’si Milli Eğitim Bakanlığı, 43’ü özel sektör yayını olmak üzere 95 kitapla ilgili inceleme ve güncelleme işlemleri tamamlandı.

Komisyon üyeleri ile yazarlar tarafından düzeltilerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilen kitaplar, 2016-2017 eğitim öğretim yılında liselerde okutulacak.

BÜTÜN DERS KİTAPLARI İNCELENECEK

Çalışma kapsamında inceleme işlemleri bu yıl da devam edecek. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, sadece bu yıl okutulması kararlaştırılan kitapları değil ortaöğretim kademesindeki tüm ortak ve seçmeli derslerin program ile ders kitaplarını inceleyecek.

Bakanlık, çalışmalarla bu öğretim yılında okutulan kitaplar ile Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla yeterliliğe sahip kitapları da inceletmiş olacak. Böylece müfredatın uygulanması, öngörülen kazanımların gerçekleştirilmesi ve eğitim öğretim sürecinde en önemli araçlardan kitapların daha nitelikli hale getirilmesi sağlanacak.

YORUMA DAYALI BÖLÜMLER GELDİ

Vatan gazetesinin haberine göre; 5 derste bilgiye dayalı konular kaldırıldı, yerine yoruma dayalı bölümler geldi. Matematikte artık integral, taban aritmetiği ve matris determiant ve ters trigonometri yer almayacak.

MATEMATİK

Kaldırılan Konular:

-Taban Aritmetiği
-İşlem -Bağıntının Özellikleri
-Karmaşık Sayılar Konusunun Kutupsal Gösterim
-Matris Determinant
-Toplam Çarpım
-Ters Trigonometri Fonksiyonlarının Türevi ve İntegrali
-İntegralde Hacim Hesabı
-Limitte Belirsizlik Türleri
-Ters Dönüşüm Formülleri
-L Hospital

Eklenen Konular
-Öklit Algoritması
-Bilinçli Tüketim Aritmetiği

GEOMETRİ

-Çemberde Uzun Kuvvet Ekseni
-Köşegen sayısını veren formüller
-Seva ve Menelaus Teoremleri
-Karnot Teoremi
-Küre Kap., Küre Kuş., Küre Par.
-Dönüşümlerden Homoteti
-Çember Analitiğinden Kuvvet Ekseni Çember Demeti
-Konik Ayrıtları
-Uzay Analitiği
-Fraktal Kaplama Süsleme Eklenen Konular
-Trigonometri-1
-Doğrunun Vektörel Denklemi
-Vektörel ve Parametrik Denklemler (LYS’de sorulacak)

FİZİK

Kaldırılan Konular:
-Madde ve Özellikleri Konusunda Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
-Fiziğin Doğası Konusundaki Hipotez, Teori, Yasa Kavramları
-Genleşme Formülleri
-Kararlı Dalgalar
-Deprem Dalgaları
-Genel Çekim Enerji Formülleri
-Küresel Aynalar ve Merceklerdeki Formüller
-Işıktaki Gir. ve Kırınım For.
-Çözme Gücü
-Doopler Formülleri
-Elektron Kabukları
-Radyoaktivite Formülleri
-Yıldızlardan Yıldızsılara
-Ö.Göreli. Göreli Enerji Eklenen Konular
-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

KİMYA

Değişiklik yapılan konular:
-Kimya Bilimi
-Maddelerin Ayrışması
-Atom ve Yapısı
-Periyodik Sistem
-Bileşikler ve Çözeltiler
-Organik Kimya Eklenen Konular
-Endüstride ve Canlılarda Enerji
-Kimya Her Yerde
-Hayatımızda Kimya

BİYOLOJİ

Kaldırılan Konular:
-İnsanlardaki Sistemler hariçdeki Diğer Sistemler
-Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon
-C3 C4 Cam Bitkileri
-Calvin Döng. Ara Basamaklar
-Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar
-Glikoliz Evresinden Pirüvata Kadar Olan Basama. İsimleri
-Kreps Çemberi ve ETS Elamanlarının İsimleri
-Solunum ile İlgili Matematiksel İşlemler
-Nükleik asitler ko. problemler
-Arke Bakteri Protista Alemlerindeki Sınıflandırma
-Bölünme. G1 S G2 Evreleri
-Embriyonik Tabakalar ve Bunlardan Meydana Gelen Organlar ile Embriyonik İndüksiyon
-Dolaşımda İmmunoglobilinler

Eklenen Konular
-İnsanlardaki Hastalıklar
-Bilimsel Bilgilerin Doğası
-Hardy Weinberg Kuralında Populasyon Genetiği
-Güncel Yaşam ve Hastalıklar

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz