Gizli Eğitimci: Spor

Günümüzde öğrencilerin ders başarısında nelerin etkili olduğu üstüne çok fazla çalışma yapılıyor. Ders anlatımı, öğretmenin özellikleri ve stili, isteklendirme, zekâ, ders çalışma becerileri gibi etkenlerin önemli olduğu vurgulanırken, başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar da bu etkenleri iyileştirme üstüne yoğunlaşıyor.

Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan, daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor, sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda çocukların ve gençlerin kişiliklerinin geliştirilmesinde sporun eğitici fonksiyonu kullanılarak duygusal ve sosyal yönden daha sağlıklı bir toplum yaratmanın daha kolay olacaktır. Günümüzde çocuklara yönelik sportif etkinliklerin artması bu alanda yapılan çalışmaların fazlalaşması insanların psiko-sosyal gelişiminde sporun ne kadar önemli bir yere sahip olduğun bir göstergesidir. Çocukların gerek psikolojik gerekse sosyal bakımdan gelişmelerinde oyunla birlikte sporun önemli bir yeri vardır. Çünkü çocuk bu faaliyetlere katılırken aynı zamanda grup içerisinde hareket etmeyi, kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara uymayı öğrenmektedir. Bunlardan en önemlisi kendine güven duygusunu kazanmakta ve o toplumun bir ferdi olduğunu anlamaktadır.

Egzersiz ve spor, okul başarısını olumlu etkiliyor. Son kapsamlı araştırmalar, sporun sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Çocukların egzersiz yapıp fiziksel aktivitelerde bulunması okul başarısını olumlu yönde etkiliyor. Amerika Birleşik Devletlerinde, Kanada ve Güney Afrika’da yapılan toplam 14 araştırmanın sonuçları böyle söylüyor. Araştırmalar, fiziksel aktivite ile okul başarısı arasındaki olumlu ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmalar çerçevesinde 6-18 yaş arası binlerce öğrencinin egzersiz alışkanlıkları ve okul başarısını incelendi. Sonuçlar egzersizin beyne kan ve oksijen akışını arttırarak konsantrasyonu güçlendirdiğini ortaya koydu. Buna göre düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler, stresi azaltırken öğrencilerin dersleri konusunda daha disiplinli davranmasına da katkıda bulunuyor. Araştırmaları değerlendiren Hollandalı uzmanlar da çocukların günde en az 1 saatlerini fiziksel aktivite ile geçirmelerinin yararı konusunda hemfikir.

Size ülkemizden güzel bir örnek sunacağım. Geçenlerde bir ilkokul öğretmenimizin haberini izledim. Başak Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul Beyoğlu Ahmet Emin Yalman İlkokulu’nda görevini hakkıyla yapan (çoğu kişiye göre) bir sınıf öğretmeni.

egitmen spor egitimizm

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf pek alışageldik bir görüntü değil. 

Başak öğretmen, “İlkokul öğrencilerinin sınıf içinde uzun süre hareketsiz durmaları ve dersi dinlemeleri istenmektedir. Bu sırada ders etkinlikleri yapılırken, öğrenciler hareketsiz durmaya odaklandıkları için çoğu zaman derse konsantre olamamaktadır. Mola süreleri kısalığından dolayı enerjilerini boşaltamamaktadırlar.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar için önerilen “Sınıfta Pilates Topunda Oturma” uygulamasını hareketli bir sınıfım olduğu için bütün sınıfa uyguladım”, diyerek anlatıyor projesini. “Sınıfımda iki kaynaştırma öğrencisi(Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri madde 23) ve 4 çok hareketli öğrenci vardı. Bunun yanında ikili öğrenim veren bir okulda çalışıyordum.” “Teneffüs süreleri çok azdı. Çocukların son iki ders derse hiç dikkatleri kalmıyordu. Kaynaştırma öğrencilerimden biri DEHB teşhisi alan sınıfta sürekli oturmaktan rahatsız olan bir çocuktu. Bu sınıfın da dikkatini dağıtıyordu.” Öğrencimin aldığı özel duyu bütünleme derslerine katıldım ve burada özel gereksinimi olan çocuklar için pilates topunda oturmanın dikkati arttırıcı olduğunu öğrendim.”

“Amacım özellikle bu öğrencim için bir şeyler yapmaktı. Daha sonra bunun diğer çocuklara da iyi geleceğini düşündüm. Böylelikle kaynaştırma öğrencim de diğerlerinden farklı hissetmeyecekti.”

egitimci spor egitimizm

Uygulama ile birlikte çocukların derse dikkatleri artmış, yazıları düzelmiş, duruşları düzelmiş ve enerjilerini çok daha verimli kullanmaya başlamışlar. Oturdukları hâlde enerji harcamalarını sağladığı için obezite sorununu azaltmış, kavrayışları artmış, kurallara daha fazla uymaya başlamışlar. Öğretmenimizin bu yaratıcı sınıfında eğitim gören çocuklar artık çok daha mutlu ve başarılılar..
Son olarak çocuklara biz büyüklerin ve öğretmenlerinin örnek olduğunu unutmayalım. Sevdiklerimize bedenimize değer verelim günde en az 1 saat spor adına bir şey yapalım.

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz