Büyümenin Güzelliği – Peter Pan Küçük Kalsın Ben Büyüyorum 2

6- 7 YAŞ ÇOCUĞUNUN SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ

 Sosyal Gelişim: Bireyin; doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu sosyal çevrenin, kültürün, değerlerine ve davranışlarına uyum sağlama sürecidir. Birey; toplumsal davranış, duygular, tutumlar, değerler bakımından sürekli bir değişim ve gelişim içindedir.

Sosyal yönden gelişmiş bireyler her yaşta çevrelerindeki diğer bireylerle sorun yaşamadan, çatışmalardan uzak kalarak yaşamayı öğrenirler.

Çocukluk döneminde sosyal gelişimin sağlanması, bireyin yetişkinlik yaşantılarını etkiler.  Bu  nedenle çocukluk yıllarında sosyal yönden gelişmeyi sağlayan uygun ortamlar hazırlanması oldukça önemlidir.

ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN İLK YILLARI

İlkokula başlayan çocuk anne-baba otoritesi yanında yeni bir otorite olan öğretmenle tanışacak, onun yönlendirmelerine uymak durumunda kalacaktır. Çocuk evde anne-babanın, okulda öğretmenin beğenisini kazanmak ve bu beğeniyi kaybetmemek için evde ve okulda kurallara uymaya çalışacaktır.

Arkadaşlar ve Oyunlar

 • Bu yaşlarda çocukların genellikle bir ya da iki yakın arkadaşları vardır. Sürekli birlikte olduğu ve sevdiği arkadaşlarının sayısı azdır.
 • Oyun grupları küçüktür ve çok örgütlenmiş değildir.
 • Dramatik oyundan hoşlanırlar. Çoğu oyunlarını kendi yaşantılarından veya tv dizilerinden üretirler.
 • Cinsiyet rolü farkındalığı başlar.

Öğretmenler

Öğretmenleri çocuklar için artık hayatlarındaki en önemli kişidir. Onu mutlu etmek için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Öğretmenin söyledikleri, kuralları,  anne-babanın kural ve önerilerinin önüne geçer.

Sosyal Kurallar;

Bu dönemde çocuklar sosyal kuralların gerisindeki nedenleri anlamaya başlarlar. Bu dönemin başında, doğru ve yanlışı sadece anne-babalarının kendilerine uyguladığı yaptırımlardan kaçınmaya bağlı olarak öğrenmişken, yavaş yavaş bu kuralları içselleştirmeyi, benimsemeyi de öğrenirler.

Kuralları  kazandırırken ailelere öneriler;

   • Yasakların sayısı çok olduğu sürece çocuğun yasaklara uyması güçleşir. Bu nedenle az ve önemli yasaklara uyması sağlanmalı ve bu yasakların nedenleri mutlaka açıklanmalıdır.
   • Çocuğu bir davranıştan vazgeçirmek isteniyorsa, cezalandırmak yerine davranışın nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.
   • Anne-babalar çocukta ulaşmak istedikleri amaç yönündeki her davranışı desteklemeli, amaca tamamen ulaşmayı beklemelidirler.

  SINIF ÇOCUĞUNUN DUYGUSAL GELİŞİMİ

   • Duygularını açıkça ve özgürce ifade etme eğilimindedir.
   • Çok hızlı duygu değişikliği yaşarlar.
   • Korku, öfke, neşe, sevgi gibi birçok duygudan etkilenirler.
   • Arkadaşlar arası kıskançlığa ve kardeş kıskançlığına sık rastanır.
   • Eleştiriye duyarlıdırlar ve başarısızlığa uyum sağlamada zorluk yaşayabilirler.
   • Yalan söyleme, kopya etme, başkalarının eşyalarını alma davranışlarına çok sık rastanır.
   • Başkalarına kötü söz söylemek, isim takmak, ters cevaplar vermek gibi olumsuz davranışlar görülür.
   • Grup kuralları ve yetişkin kuralları arasındaki çatışma zorluklara sebep olur.

   ANNE-BABALARA ÖNERİLER

   • Çocuktan yaşının gerektirdiği becerilerden fazlasını beklememek gerekir. Bu tip beklentiler çocukta öfke ve endişe yaratır.
   • Diğer çocuklarla kıyaslanan, sevilmeyen, fiziksel cezalandırılan çocuklarda davranış ve uyum problemleri yaşanır.
   • Anne babalar duygusal gelişimi sağlamak için çocuklarının her konuda duygularını ifade etmelerine olanak sağlamalıdırlar.
   • Aşırı düşkünlük ve taşkın sevgi gösterileri de sakıncalıdır. Çocuğun sağlıklı bir duygusal gelişime sahip olabilmesi için, dengeli bir aile içi duygusal etkileşim ortamına gereksinim vardır.

Yorum Yaz

Yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz